Годишни награди EMILY 2021

Регламент за гласуване

/ Регламент за гласуване

1. Организатор на конкурса

Организатор на конкурса е „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Дамян Балабанов" 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител.

2. Правила за гласуване и участие в игрите с награди

Право да гласува има всеки потребител с регистрация в социалната мрежа Фейсбук, който желае да упражни правото си на глас за предпочитан от него маникюрист или педикюрист.

Всеки потребител има право да гласува за определен участник в дадена категория еднократно.

Всеки потребител има право да гласува за повече от един участник във всяка категория.

Потребителите могат да гласуват за своите фаворити в категории:

  • Маникюр
  • Дизайн маникюр
  • Педикюр
  • Арт кадър
  • Салон на годината

Оценяването в категория „Терапевтичен педикюр“ е изцяло от жури.

Потребителят има право да даде своя глас чрез своя Facebook профил. С гласуване за своя фаворит всеки потребител участва в томбола с награди, предоставени от организатора.

3. Игри с награди и подаръци за гласувалите

Първата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 1 август до 7 август 2021 (включително). На 8 август на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички гласували в рамките на периода.

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта SNB Professional.

Втората игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 8 август до 15 август 2021 (включително). На 16 август на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички гласували в рамките на периода.

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта SNB Professional.

Третата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 16 август до 23 август 2021 (включително). На 24 август на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички гласували в рамките на периода.

- Награден фонд: 5 (пет) козметични комплекта SNB Professional.

Четвъртата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 24 август до 31 август 2021 (включително). На 1 септември на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима късметлии от всички гласували в рамките на периода.

Ако потребителят желае да участва и в следваща игра, той трябва да гласува повторно, но за друг професионалист или за същия професионалист, ако той участва в друга категория.

Наградите за всяка игра се осигурява от организатора „Стар Нейлз – България“ ООД.

За възникнали въпроси, свързани с конкурса и гласуването:

„Стар Нейлз - България“
emily@starnails.bg
телeфон 0878 880 239 (всеки работен ден от 09:00 h до 18:00 h)

Организаторите си запазват правото да правят промени или допълват официалните правила, както и да преустановят провеждането на конкурса по всяко време.

Мисия

„Годишни награди EMILY“ е сбъдната мечта! Конкурс, който показва най-добро от най-добрите професионалисти маникюристи и педикюристи. Форматът е реализиран в онлайн платформа, в която участниците създават доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната си дейност и привличане на нови клиенти.

В тази платформа всеки маникюрист и педикюрист може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика.