Годишни награди EMILY 2022

Регламент за участие

/ Регламент за участие

Настоящите правила определят условията за провеждане на конкурс „Годишни награди EMILY 2022 година“ и уреждат отношенията между организатора и участниците в конкурса. Преди да пристъпите към създаване на регистрация, запознайте се с тях. За Ваше удобство и улеснение регламентът е разделен на отделни точки. Всяка от тях е активен бутон, който ще Ви зареди съответната информация в падащ прозорец.

Последната редакция по Регламента е направена на 27 март 2022 г.

Организатор на конкурса е „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Дамян Балабанов" 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител.

Една от целите на конкурса е да предостави на професионалистите маникюристи и педикюристи, които ще участват в конкурса, онлайн платформа, в която всеки от тях да създаде доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната му дейност и привличане на нови клиенти.

В тази платформа всеки участник може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика. Със своите снимки на реални и професионално направени модели, професионалистите се борят за симпатиите и вота на потребителите на социалната мрежа Facebook във всички категории с изключение на "Терапевтичен педикюр" и "АРТ кадър".

Платформата предоставя възможност да бъдат отличени общо 15 професионалисти от цялата страна и 3 салона за красота, които да бъдат наградени за 2022 година.

През 2022 година класацията за категории „Маникюр“, „Дизайн и ноктопластика“ и „Педикюр“ се определя, както следва:

 • за ПЪРВО МЯСТО – само от оценките на членовете на журито в съответната категория;
 • за ВТОРО МЯСТО – само от оценките на членовете на журито в съответната категория;
 • за НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА – само от събрания потребителски вот.

В категории „Терапевтичен педикюр“ и „АРТ кадър“ класирането за ПЪРВО, ВТОРО и ТРЕТО МЯСТО се определя само и единствено от оценките на членовете на журито в съответната категория.

Ако след оценяване на журито има двама номинирани участници за ПЪРВО място (независимо в коя категория), то и на двамата се присъжда награда за ПЪРВО място. Наградният фонд за ПЪРВО и ВТОРО място се сумира и разделя между двамата финалисти. В този случай не се присъжда награда за ВТОРО място.

Ако след оценяване на журито в категории „Терапевтичен педикюр“ и „АРТ кадър“ има двама номинирани участници за ВТОРО място, то и на двамата се присъжда награда за ВТОРО място. Наградният фонд за ВТОРО и ТРЕТО място се сумира и разделя между двамата финалисти. В този случай не се присъжда награда за ТРЕТО място.

Ако след оценяване на журито в категории „Маникюр“, „Дизайн и ноктопластика“ и „Педикюр“ има двама номинирани участници за ВТОРО място, наградният фонд за ВТОРО място се разделя между тях.

В хода на конкурса събраният вот от потребители на социалната мрежа Facebook е видим единствено за самия участник и няма да бъде видим за широката аудитория. Чрез организиране на регулярни игри с награди, Организаторът поддържа интереса и активността на потребителите на социалната мрежа Facebook при гласуването им за един или повече от един професионалисти. Подробно описание има в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2022.

В категории „Маникюр“, „Дизайн и ноктопластика“ и „Педикюр“
Наградата за ПЪРВО МЯСТО е ваучер на стойност 600 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора;

Нагдрата за ВТОРО МЯСТО е ваучер на стойност 300 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора;

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА e ваучер на стойност 150 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора.

В категории „Терапевтичен педикюр“ и „АРТ кадър“
Наградата за ПЪРВО МЯСТО е ваучер на стойност 600 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора;

Наградата за ВТОРО МЯСТО е ваучер на стойност 300 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора;

Наградата за ТРЕТО МЯСТО е ваучер на стойност 150 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора.

В категория „Терапевтичен педикюр“ ще бъде връчена специалната награда VICTORY за постижения в третирането на проблемни нокти и кожа.

В категория „САЛОН“
Наградата за ПЪРВО МЯСТО е ваучер на стойност 600 лв. за продукти SNB Professional и  подарък-комплимент от организатора;

Наградата за ВТОРО МЯСТО е ваучер на стойност 300 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора;

Наградата за ТРЕТО МЯСТО е ваучер на стойност 150 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора;

В тази категория се връчва и СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ ОРГАНИЗАТОРА - ваучер на стойност 250 лв. за продукти SNB Professional и подарък-комплимент от организатора.

Първи етап - онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за създаване на профили от професионалистите от 4 април 2022 година до 30 юни 2022 година.

Втори етап - от 18 април 2022 до 31 юли 2022 (включително) платформата на конкурса ще бъде отворена за добавяне на снимки от професионалистите във всички категории. Няма да се допускат нови регистрации за участие.

Трети етапот 1 август 2022 година до 31 август 2022 година онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за гласуване от потребители във Facebook и оценяване от журитата.

Конкурсът приключва в 23:59 часа на 31 август 2022.

През септември 2022 година в гр. Пловдив на тържествена церемония ще бъде публично обявено финалното класиране на първите трима участници във всяка от категориите.

Всички участници в конкурса са поканени. Входът на Церемонията по връчване на Годишни награди EMILY 2022 е платен. Първите петима във всяка категория и съдиите получават покана за събитието, които важат за двама и са със статута на билет за вход и куверт.

Организаторът не поема разходи за транспорт и настаняване на жури и участници. Можете да се обърнете към Организатора за съдействие за контакт с препоръчан хотел.

За участие в конкурса се заплаща еднократно такса от 50 лева с ДДС. Таксата може да бъде заплатена чрез банков превод или с кредитна/дебитна карта. Пълният размер на сумата, събрана от такси за участие, ще бъде дарена в подкпера на каузата на "Капачки за Бъдеще“.

Заплащането на таксата за участие в конкурса може да бъде реализирано:

 • чрез банков превод:

"Стар Нейлз - България", Банка Алианц – IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF;

 • чрез Е-pay: Клиентски номер (КИН): 4720960622;
 • чрез Paypal – pay@starnails.bg;
 • в каса на Изипей – чрез банкова сметка, IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF;
 • в брой в офисите на Стар Нейлз - България в Пловдив и София;
 • чрез дебитна/кредитна карта: Организаторът предоставя линк за плащане;
 • чрез поръчка към Стар Нейлз - България.

В полето за задължено лице трябва да бъдат изписани трите имена на участника, а в поле "основание за плащане" се вписва "Такса за участие в EMILY 2022". В допълнителните бележки е препоръчително да се запише телефонния номер на участника.

В конкурса има право да участва всеки професионалист, който:

- е преминал успешно професионално обучение по маникюр, педикюр и/или ноктопластика и притежава документ, удостоверяващ професионалната му квалификация. Този документ може да бъде:

 • удостоверение за професионално обучение;
 • свидетелство за професионална квалификация;
 • фирмен сертификат.

- практикува професията Маникюрист/Педикюрист, спазвайки всички нормативни изисквания в Република България.

Участието в конкурса не е обвързано със закупуване на продукт.

Участието в конкурса става единствено и само след:
•    заплащане на такса за участие в размер на 50 лева;
•    успешно попълнена регистрация за участие в конкурса;
•    одобрена от администраторите на конкурса регистрация за участие в конкурса.

Регистрацията за участие в конкурса се попълва и подава изцяло онлайн.

При попълването на регистрационната форма задължително се използва кирилица. Тя включва:
- попълване на име и фамилия на участника;
- попълване на телефон за връзка и имейл адрес на участника;
- попълване на координати (точен адрес, телефон за записване на часове, сайт или страница във facebook) на салона, в който участникът практикува;
- попълване на анкета;
- прикачване в платформата на снимка на документа, удостоверяващ професионалната квалификация на участника със заличени лични данни (ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, снимка и т.н.) с изключение на ясно видим номер на документа, издателя на същия и имената на притежателя му. В случай на незаличени лични данни, с изключение на номер на документа, издателя на същия и двете имена на притежателя му, организаторът не носи отговорност за начина на използването им.

След успешно направената и одобрена от администраторите регистрация, всеки регистрирал се за участие в конкурса професионалист ще получи по електронен път на посочения в регистрацията имейл адрес визитна картичка със своето име и уникален идентификационен код от организатора за целите на конкурса. Можете да получите повече информация как става това на посочените по-долу телефон за връзка и имейл адрес.

Задължително условие за всички категории е на снимките да присъства уникалният идентификационен код, предоставен от организатора за целите на конкурса.

Не се допуска прилагането на допълнителна обработка с фотообработващи програми, с помощта на които да се прикриват и/или заличават недостатъци в работата, да се подсилват цветове, да се поставят лога и/или други декоративни елементи. Изключение може да се направи само за категория „Терапевтичен педикюр“, където участието изисква създаване на колаж ПРЕДИ и СЛЕД, но не и намеса на фотообработка по представения порблем, състояние на кожата и ноктите.

За категория „Маникюр“
В категория „Маникюр“ се участва с най-малко 3 (три) модела на маникюр с лак или гел лак, с къси (салонна дължина) нокти. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение от администраторите на конкурса на снимките и на трите модела.

Регистрираните участници получават от организатора уникален идентификационен код, който трябва да присъства на снимките и да е с добра видимост. За един модел трябва да бъдат качени в платформата 2 (две) снимки на модела, както следва:
•    Снимка 1 - близък кадър на ноктите, на който да присъства идентификационния код, предоставен от организатора на участника; 
•    Снимка 2 – обща визия на ръцете на модела, при която да са видими ръцете до китката и идентификационния код. 

Всеки участник може да участва с неограничен брой модели в категорията, като за всеки модел спази изискването за брой и позиция на ръцете на снимките.

ДОПУСКА СЕ лакиране на десетте пръста в един цвят или два различни цвята пастел, както и тип френски маникюр.
НЕ СЕ ДОПУСКАТ декорации, брокати, перлени цветове, преливания или друг тип рисунки, камъни, печати, пайети, мъниста, шаблони, ефект котешко око, ленти, ефекти и други декоративни материали и елементи.

Вижте как трябва да изглеждат снимките, с които ще се състезавате в категория "Маникюр", ТУК .

За категория „Дизайн и ноктопластика“
В категория „Дизайн и ноктопластика“ се участва с най-малко 3 (три) модела на маникюр с декорации (салонен дизайн) и/или изградени, удължени нокти (салонен стил) с дизайн. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение от администраторите на конкурса на снимките и на трите модела.

Регистрираните участници получават от организатора уникален идентификационен код, който трябва да присъства на снимките и да е с добра видимост. За един модел трябва да бъдат качени в платформата 2 (две) снимки на модела, както следва:
•    Снимка 1 -  близък кадър на ноктите отгоре, на който да присъства идентификационния код, предоставен от организатора; 
•    Снимка 2 – страничен изглед на ноктите на модела. При този изглед не се изсиква присъствие на идентификационен код. 

Всеки участник може да участва с неограничен брой модели в категорията, като за всеки модел спази изискването за брой и позиция на ръцете на снимките.

ДОПУСКАТ СЕ всички салонни форми на ноктите, рисунки, брокати, преливания, декоративни камъчета, пайети, мъниста, работа с аерограф, стикери, шаблони, комбинация от декоративни техники и материали и други декоративни елементи.

Вижте как трябва да изглеждат снимките, с които ще се състезавате в категория "Дизайн и ноктопластика", ТУК .

За категория „Педикюр“
В категория „Педикюр“ се участва с най-малко 3 (три) модела на педикюр с лак или гел лак. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение от администраторите на конкурса на снимките и на трите модела.

Регистрираните участници получават от организатора уникален идентификационен код, който трябва да присъства на снимките и да е с добра видимост. За един модел трябва да бъдат качени в платформата 2 (две) снимки на модела, както следва:
•    Снимка 1 -  близък кадър на ноктите отгоре, на който да присъства идентификационния код, предоставен от организатора; 
•    Снимка 2 – обща визия на краката, която да включва страничен изглед на едното ходило на модела и идентификационен код. 

Всеки участник може да участва с неограничен брой модели в категорията, като за всеки модел спази изискването за брой и позиция на краката на снимките.

ДОПУСКА СЕ лакиране на десетте пръста в един или два различни цвята, лакиране тип „френски“ и декорации.

Вижте как трябва да изглеждат снимките, с които ще се състезавате в категория "Педикюр", ТУК.

За категория „Терапевтичен педикюр“
В категория „Терапевтичен педикюр“ се участва с колаж от снимки ПРЕДИ и СЛЕД третиране на проблемни нокти и/или кожа, които изискват специфични познания и техники на работа. Всеки чустник може да участва с поне 1 (един) свой модел, представящ работата му в 1 (един) колаж ПРЕДИ и СЛЕД. Няма ограничение в броя на представенеите модели. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на колажа от администраторите на конкурса.

ВАЖНО! На снимката СЛЕД трябва да присъства уникалния идентификационен код, с добра видимост. Задължително трябва да е снимано и ходилото преди и след процедурата.

Вижте как трябва да изглеждат снимките, с които ще се състезавате в категория "Терапевтичен педикюр", ТУК.

За категория „АРТ кадър“
В категория „Арт кадър“ се участва авторски артистични кадри и/или постери, създадени през 2021 и 2022 година. Всеки участник може да участва с поне 1 (един) авторски и артистичен кадър и/или постер. Няма ограничение в броя на представените визии. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на визията/визиите от администраторите на конкурса.

НЕ СЕ ДОПУСКА участие с кадри, използвани в „Годишни награди EMILY 2019“ и „Годишни награди EMILY 2021“, както и с кадри с обидно и/или нецензурно съдържание.
Участникът може да изпрати кратко видео на имейл адреса на конкурса emily@starnails.bg (в рамките на 30 секунди), в което се вижда творческият процес по създаване на конкурсната работа. Видеото ще бъде публикувано във Facebook страницата на конкурса.

За категория „Салон“
За участие в категория „Салон“ се създава отделна регистрация на името на салона, където участникът може да публикува поне 5 снимки на своя салон за красота. На поне една от снимките трябва да се вижда идентификационен код. Не се допуска монтаж на кода върху снимката с програми за обработка. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на снимките от администраторите на конкурса.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

На участника е позволено и се препоръчва да споделя и популяризира своите снимки, с които участва в която и да е категория на конкурса.

Преди публикуване всяка снимка преминава през одобрение от администратор.
Всяка снимка, която участниците качват в съответната категория, трябва да отговаря на следните изисквания:
- да не съдържа нецензурно и обидно съдържание;
- да не съдържа заснети удължители/мостри, част от каталога с декорации на участника;
- на снимката ясно да се вижда представеният модел и неговият дизайн;
- на снимката да присъства визитката с уникалния идентификационен код от Стар Нейлз - България за конкурса и името на участника;
- на снимката да се вижда/т само ръка/ръце/крак/крака, без да се вижда лице или други части от човешкото тяло; изключение от това условие важи за категория „АРТ кадър“
- на фона на снимката да няма марки и брандове, различни от SNB Professional, в това число подложки, електрически уреди, инструменти, професионални и непрофесионални козметични продукти;
- допуска се като част от фона на снимката да се вижда лого на салона или името на професионалиста - участник.

Всеки участник има правото да се откаже от участие в конкурса, като може да направи това с изпращане на уведомителен имейл на emily@starnails.bg . С това той губи събрания до момента вот (потребителски гласове) и декларира съгласието си профилът му в платформата на конкурса да бъде заличен.

Всеки участник има правото да популяризира участието си в конкурса лично, с цел привличане на положителен вот с помощта на каквито и колкото канали пожелае.

Всички участници в категория „Салон“ с подаване на заявка за регистрация се съгласяват да участват в проучване по телефона и на живо чрез таен клиент, което ще участва в сформирането на крайния им резултат заедно със събрания вот от потребителите.

Всеки участник в категории „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“ има право да качи в профила си минимум 6 снимки на свои авторски модели, с които участва в съответната категория, за да спечели вота и симпатиите на потребителите във Facebook и на чиято база ще бъде оценен от журито.

Всеки участник в категория „Арт кадър“ има право да качи в профила си 1 своя работа в поне 1 снимка, като се препоръчва качване на поне 2 снимки от различен ъгъл, с които участва в съответната категория, за да спечели вота и симпатиите на потребителите във Facebook и на чиято база ще бъде оценен от журито.

Всеки участник в категория „Терапевтичен педикюр“ има право да качи в профила си колаж ПРЕДИ и СЛЕД на поне 1 своя работа, като може да използва снимки от различен ъгъл, с които участва в съответната категория, за да покрие критериите на журито.
Всеки участник има правото да използва за създаване на моделите си колкото и каквито материал предпочита, като не прилага тези, които не са позволени за използване за всяка от категориите.

Всеки участник има правото и задължението да участва в конкурса индивидуално, като представя само и единствено своите модели и декорации. Изключение може да се направи  за категории „Салон“ и „АРТ кадър“ предвид естеството им, предполагащо сътрудничество.

Всеки участник е длъжен да участва в конкурса със снимки, които лично е заснел и които не са били обект на допълнителна обработка с фотообработващи програми, с помощта на които да се прикриват и/или заличават недостатъци в работата, да се подсилват цветове, да се поставят лога и/или други декоративни елементи. Изключение може да се направи само за категория „Терапевтичен педикюр“, където участието изисква създаване на колаж ПРЕДИ и СЛЕД, но не и намеса на фотообработка по представения порблем, състояние на кожата и ноктите.

Всеки участник в конкурса трябва регулярно да добавя към собствената си галерия нови снимки на свои модели, за да привлича по-широк кръг от почитатели, които да гласуват за него.

Задължение на всеки участник в конкурса е да спазва добрата етика и описаните в настоящия регламент правила.

Организаторът на конкурса има правото да не одобри регистрация за участие в конкурса, която не отговаря на изискванията.

Организаторът има правото да не одобри и да не публикува снимка/снимки, чието съдържание не отговаря на изискванията.

В случаи на установени злоупотреби, организаторът на конкурса има право да дисквалифицира участник/участници, извършили нарушения.

В случаи на неодобрение на регистрация, неодобрение и отказ от публикуване на снимка, както и при дисквалифициране на участник/участници, организаторът е длъжен да информира съответните лица с писмо на посочения от тях имейл адрес и да обоснове своите действия.

Организаторът на конкурса е длъжен да спазва описаните етапи и срокове за провеждане на конкурса.

Задължение на организатора на конкурса е да осигури всички необходими условия за предотвратяване на манипулации във вота за участниците в конкурса.
Задължение на организатора е да осигури техническата стабилност на платформата и да изпрати на всеки участник необходимия му за снимките уникален идентификационен код за конкурса.

„Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на организатор, се задължава да осигури и предостави обявените в регламента награди, отговарящи на описаните им по-горе характеристики.

Организаторът е длъжен да провежда игри с гласувалите потребители всяка седмица (в периода 1 - 31 август 2022) и да предоставя наградите, уточнени в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2022“.

С участието си в конкурса участникът декларира и гарантира, че материалите, предоставени за участие в конкурса, са негови произведения, създадени единствено от него, че те не нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, право на собственост, претенции или права на участие във връзка с материалите за участие в конкурса. Организаторът не носи отговорност при предявяване на претенции от трети лица за използваните от участника материали в конкурса.

Всеки участник носи пълна отговорност и се задължава да обезщети организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в конкурса в нарушение на действащото законодателство и настоящите правила.

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, организаторът уведомява участниците, че:
- организаторът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;
- предоставените от тях лични данни се използват от организатора за целите на: провеждането на този конкурс и реализация на законните права и интереси във връзка с него;
- при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството „обработващ лични данни“ по смисъла на §1, т.З от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните;
- предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер;
- всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

С участието си в този конкурс регистрираните участници дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани за нуждите на конкурса и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

За възникнали въпроси, свързани с участието в конкурса:
Стар Нейлз - България
emily@starnails.bg
телeфон 0885967200 (всеки работен ден от 09:00 h до 17:30 h)
Организаторът си запазва правото да променя или допълва Регламента за участие в конкурса, както и да преустанови провеждането му по всяко време.

Мисия

„Годишни награди EMILY“ е сбъдната мечта! Конкурс, който показва най-добро от най-добрите професионалисти маникюристи и педикюристи. Форматът е реализиран в онлайн платформа, в която участниците създават доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната си дейност и привличане на нови клиенти.

В тази платформа всеки маникюрист и педикюрист може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика.