Годишни награди EMILY 2023

Регламент за участие

/ Регламент за участие

Настоящите правила определят условията за провеждане на конкурс „Годишни награди EMILY 2023 година“ и уреждат отношенията между организатора и участниците в конкурса. Преди да пристъпите към създаване на регистрация, запознайте се с тях. За Ваше удобство и улеснение регламентът е разделен на отделни точки. Всяка от тях е активен бутон, който ще Ви зареди съответната информация в падащ прозорец.

Последната редакция по Регламента е направена на декември 2022 г.

Организатор на конкурса е „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Дамян Балабанов" 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител.

Основна цел на конкурса е да предостави онлайн платформа на професионалистите маникюристи и педикюристи, в която всеки от тях да създаде доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната им дейност и привличане на нови клиенти.

В  платформата всеки участник може да покаже снимки на своите най-добри постижения в  професионалната си практика като маникюрист – педикюрист в категориите  маникюр,  дизайн и ноктопластика, педикюр, терапевтичен педикюр, арт кадър и салон.

Платформата предоставя възможност да бъдат отличени и наградени общо 15 професионалисти от цялата страна и един салон за красота за 2023 година.

През 2023 година класирането  в категориите „Маникюр“, „Дизайн и ноктопластика“ и „Педикюр“ се определя, както следва:

 • за ПЪРВО МЯСТО – само от оценките на членовете на журито в съответната категория;
 • за ВТОРО МЯСТО – само от оценките на членовете на журито в съответната категория;
 • за НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА – само от събрания потребителски вот.

В категории „Терапевтичен педикюр“ и „АРТ кадър“ класирането за ПЪРВО, ВТОРО и ТРЕТО МЯСТО се определя само и единствено от оценките на членовете на журито в съответната категория.

В случай че след оценяване на журито има двама участници с равен брой точки в номинациите за ПЪРВО място, във всички  категории, то и на двамата се присъжда награда за ПЪРВО място, като наградният фонд за ПЪРВО и ВТОРО място се сумира и разделя между двамата финалисти. Награда за ВТОРО място НЕ СЕ присъжда.

В случай че след оценяване на журито в категории „Терапевтичен педикюр“ и „АРТ кадър“ има двама участници с равен брой точки в номинациите за ВТОРО място, то и на двамата се присъжда награда за ВТОРО място, като наградният фонд за ВТОРО и ТРЕТО място се сумира и разделя между двамата финалисти. Награда за ТРЕТО място НЕ СЕ присъжда.

В случай че след оценяване на журито в категории „Маникюр“, „Дизайн и ноктопластика“ и „Педикюр“ има двама участници с равен брой точки в номинациите за ВТОРО място, наградният фонд за ВТОРО място се разделя между тях.

В хода на конкурса събраният вот от потребители на социалната мрежа Facebook е видим единствено за самия участник и няма да бъде видим за широката аудитория.  

В категория „Салон“ класирането за НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА се определя  само от събрания потребителски вот.

Чрез организиране на регулярни игри с награди, Организаторът поддържа интереса и активността на потребителите на социалната мрежа Facebook при гласуването им за един или повече от един професионалисти. Подробно описание има в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2023“.

В категории „Маникюр“, „Дизайн и ноктопластика“ и „Педикюр“
Наградата за ПЪРВО МЯСТО е ваучер на стойност 600 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора;

Нагдрата за ВТОРО МЯСТО е ваучер на стойност 300 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора;

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА e ваучер на стойност 150 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора.

В категории „Терапевтичен педикюр“ и „АРТ кадър“
Наградата за ПЪРВО МЯСТО е ваучер на стойност 600 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора;

Наградата за ВТОРО МЯСТО е ваучер на стойност 300 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора;

Наградата за ТРЕТО МЯСТО е ваучер на стойност 150 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора.

В категория „САЛОН“
НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА е ваучер на стойност 300 лв. за продукти SNB Professional, плакет, грамота и подарък-комплимент от организатора;

Период : Онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена в 0:00 часа на 01 февруари 2023 г. и ще бъде затворена в 23:59 на 25 август 2023 год.

Етапи:

 • Регистрация за участие от 01 февруари 2023 г. до 31 май 2023 год. Отстъпка 25 % при ранна регистрация до 28 февруари 2023г.(включително).
 • Качване на снимки от 01 април 2023 г. до 31 юли 2023 г.
 • Гласуване на публиката от 01 август 2023 г. до 25 август 2023 г.
 • Гласуване на жури от 10 август 2023 г. до 25 август 2023 г.
 • Церемония по награждаване на победителите – 30 септември 2023 г.

Входът за Церемонията по връчване на Годишни награди EMILY 2023 е безплатен за всички участници в конкурса, както и за членовете на журито. Всички останали, желаещи да присъстват на церемонията, могат да закупят билет на стойност  80 лв. от Организатора.

Организаторът не поема разходи за транспорт и настаняване на жури и участници.

Таксата за участие в конкурса е 80 лева с ДДС. Ранните регистрации до 28 февруари вкл. са с такса 60 лв! Таксата осигурява на участника  вход за Церемонията по връчване на Годишни награди EMILY 2023 Уникалният идентификационен КОД, който получава участника след заплащането на таксата за конкурса, е и БИЛЕТ за вход за Церемонията по връчване на Годишни награди EMILY 2023

Таксата може да бъде заплатена чрез банков превод или с кредитна/дебитна карта.

 • чрез банков превод:
  "Стар Нейлз - България"
  Банка Алианц
  IBAN: BG05BUIN70091021437012
  BIC: BUINBGSF
 • чрез Е-pay: Клиентски номер (КИН): 4720960622;
 • чрез Paypal – pay@starnails.bg;
 • в каса на Изипей – чрез банкова сметка, IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF;
 • в брой в офисите на Стар Нейлз - България в Пловдив и София;
 • чрез дебитна/кредитна карта: Организаторът предоставя линк за плащане
 • чрез поръчка към Стар Нейлз - България.

В полето за задължено лице трябва да бъдат изписани трите имена на участника, а в поле "основание за плащане" се вписва "Такса за участие в EMILY 2023". В допълнителните бележки е препоръчително да се запише телефонния номер на участника.

В конкурса има право да участва всеки професионалист, който:

 • е преминал успешно професионално обучение по маникюр, педикюр и/или ноктопластика и притежава документ, удостоверяващ професионалната му квалификация. Този документ може да бъде:
 • удостоверение за професионално обучение;
 • свидетелство за професионална квалификация;
 • фирмен сертификат.

Участието в конкурса не е обвързано със закупуване на продукт.

Участието в конкурса става единствено и само след:

 • заплащане на такса за участие в размер на 80 лева;
 • успешно попълнена регистрация за участие в конкурса;
 • одобрена от администраторите на конкурса регистрация за участие в конкурса.

Регистрацията за участие в конкурса се попълва и подава изцяло онлайн.

Регистрационната форма задължително се попълва на кирилица и включва:
- име и фамилия на участника;
- телефон за връзка и имейл адрес на участника;
- координати  - точен адрес, телефон за записване на часове, сайт или страница във facebook  на салона, в който участникът практикува;
- попълване на анкета;
- прикачване в платформата на снимка на документ, удостоверяващ професионалната квалификация на участника със заличени лични данни (ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, снимка и т.н.) с изключение на ясно видим номер на документа, от кого е издаден и имената на притежателя му. В случай на незаличени лични данни на участника, организаторът не носи отговорност за начина на използването им.

След успешно направената и одобрена от администраторите регистрация, всеки регистрирал се за участие в конкурса професионалист ще получи по електронен път на посочения в регистрацията имейл адрес визитна картичка със своето име и уникален идентификационен код от организатора за целите на конкурса.

Допълнителна информация и съдействие може да получите на посочените по-долу телефон за връзка и имейл адрес.

Задължително условие за всички категории е на снимките да присъства уникалният идентификационен код, предоставен от организатора за целите на конкурса.

НЕ СЕ ДОПУСКА прилагането на допълнителна обработка с фотообработващи програми, с помощта на които да се прикриват и/или заличават недостатъци в работата, да се подсилват цветове, да се поставят лога и/или други декоративни елементи. Допустимо е използването на  фотообработващи програми за категория „Терапевтичен педикюр“, където участието изисква създаване на колаж ПРЕДИ и СЛЕД, но не и намеса на фотообработка по представения порблем, състояние на кожата и ноктите.

Категория „Маникюр“

За участие в категория „Маникюр“ са необходими снимки на най-малко 3 (три) модела на маникюр с лак или гел лак, със салонна дължина на ноктите. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобряване на снимките и на трите модела от администраторите на конкурса.

За всеки отделен модел трябва да бъдат качени в платформата по 2 (две) снимки, както следва:

 • Снимка 1 - близък кадър на ноктите, на който да присъства идентификационния код, предоставен от организатора на участника;
 • Снимка 2 – обща визия на ръцете на модела до китката и идентификационния код.

Всеки участник може да участва с неограничен брой модели в категорията, като за всеки модел спази изискването за брой и позиция на ръцете на снимките. Неспазването на изискванията за снимките ще се отрази на оценките при журирането.

ДОПУСКА СЕ

 • лакиране с един или повече цвята;
 • използването на пастелни, перлени или брокатени лак, гел лак, основa и/или топ
 • лакиране тип френски маникюр или преливка.

НЕ СЕ ДОПУСКАТ декорации, декоративни камъчета и пайети, мъниста, шаблони, печати, ефект котешко око, ленти и други  декоративни материали и елементи.
Примерни снимки за категория "Маникюр" може да видите ТУК .

Категория „Дизайн и ноктопластика“

За участие в категория „Дизайн и ноктопластика“ са необходими снимки на най-малко 3 (три) модела със салонна дължина на ноктите (естествени и/или изградени) с дизайн. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на снимките и на трите модела от администраторите на конкурса.

За всеки отделен модел трябва да бъдат качени в платформата по 2 (две) снимки, както следва:
Снимка 1 - близък кадър на ноктите отгоре, на който да присъства идентификационния код, предоставен от организатора;
Снимка 2 – страничен изглед на ноктите на модела. При този изглед не се изсиква присъствие на идентификационен код.

Всеки участник може да участва с неограничен брой модели в категорията, като за всеки модел спази изискването за брой и позиция на ръцете на снимките. Неспазването на изискванията за снимките ще се отрази на оценките при журирането.

ДОПУСКАТ СЕ всички салонни форми на ноктите, рисунки, брокати, преливания, декоративни камъчета, пайети, мъниста, работа с аерограф, стикери, шаблони, комбинация от декоративни техники и материали и други декоративни елементи.

Примерни снимки за категория "Дизайн и ноктопластика"може да видите ТУК .

Категория „Педикюр“

За участие в категория „Педикюр“ са необходими снимки на най-малко 3 (три) модела на педикюр с лак или гел лак. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на снимките и на трите модела от администраторите на конкурса.

За всеки отделен модел трябва да бъдат качени в платформата по 2 (две) снимки, както следва:
Снимка 1 - близък кадър на ноктите отгоре, на който да присъства идентификационния код, предоставен от организатора;
Снимка 2 – обща визия на ходилата до глезена, която да включва страничен изглед на едното ходило на модела и идентификационен код.

Всеки участник може да участва с неограничен брой модели в категорията, като за всеки модел спази изискването за брой и позиция на краката на снимките. Неспазването на изискванията за снимките ще се отрази на оценките при журирането.

ДОПУСКА СЕ лакиране на десетте пръста в един или няколко различни цвята, лакиране тип „френски“ и декорации.

Примерни снимки за категория "Педиикюр" може да видите ТУК.

Категория „Терапевтичен педикюр“

За участие в категория „Терапевтичен педикюр“ се подготвя колаж от снимки ПРЕДИ и СЛЕД, или снимка ПРЕДИ и снимка СЛЕД третиране на проблемни нокти и/или кожа, които изискват специфични познания и техники на работа. Всеки участник може да участва с минимум 1 (един) свой модел, представящ работата му в 1 (един) колаж ПРЕДИ и СЛЕД или 2 (две) снимки- снимка ПРЕДИ и снимка СЛЕД. Няма ограничение в броя на представените модели. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на колажа от администраторите на конкурса.

ВАЖНО! На снимката СЛЕД трябва да присъства уникалния идентификационен код, с добра видимост. 

Примерни снимки за категория "Терапевтичен педикюр" може да видите ТУК.

Категория „АРТ кадър“

В категория „Арт кадър“ се участва с авторски артистични кадри и/или постери, създадени през 2022 и 2023 година. Всеки участник може да участва с минимум 1 (един) авторски и артистичен кадър и/или постер. Няма ограничение в броя на представените кадри. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на визията/визиите от администраторите на конкурса.

НЕ СЕ ДОПУСКА участие с кадри, използвани в предишни издания на конкурса „Годишни награди EMILY“, както и с кадри с обидно и/или нецензурно съдържание.

Категория „Салон“

За участие в категория „Салон“ се създава отделна регистрация на името на салона, където участникът може да публикува поне 5 снимки на своя салон за красота. Най-малко на една от снимките трябва да присъства уникалния идентификационен код. Не се допуска монтаж на кода върху снимката с програми за обработка. Галерията на участника става публично видима в платформата на конкурса само и единствено след одобрение на снимките от администраторите на конкурса.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

На участника е позволено и се препоръчва да споделя и популяризира  снимките, с които участва в която и да е категория на конкурса.

Няма ограничение в максималния броя на проектите, с които участва всеки участник.

Преди публикуване всяка снимка преминава през одобрение от администратор.
Всяка снимка, която участниците качват в съответната категория, трябва да отговаря на следните изисквания:
- да не съдържа нецензурно и обидно съдържание;
- да не съдържа заснети удължители/мостри, част от каталога с декорации на участника;
- на снимката ясно да се вижда представеният модел и неговият дизайн;
- на снимката да присъства визитката с уникалния идентификационен код от Стар Нейлз - България за конкурса и името на участника;
- на снимката да се вижда/т само ръка/ръце/крак/крака, без да се вижда лице или други части от човешкото тяло; изключение от това условие важи за категория „АРТ кадър“
- на фона на снимката да няма марки и брандове, различни от SNB Professional, в това число подложки, електрически уреди, инструменти, професионални и непрофесионални козметични продукти;
- допуска се като част от фона на снимката да се вижда лого на салона или името на професионалиста - участник.

Всеки участник има правото да се откаже от участие в конкурса, като може да направи това с изпращане на уведомителен имейл на emily@starnails.bg . С това той губи събрания до момента вот (потребителски гласове) и декларира съгласието си профилът му в платформата на конкурса да бъде заличен.

Всеки участник има правото да популяризира лично в избрани от него социални мрежи участието си в конкурса, с цел привличане на положителен вот.

Всеки участник в категории „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“ има право да качи в профила си минимум по 6 снимки (три модела по две снимки) на свои авторски работи, в съответната категория.

Всеки участник в категория „Арт кадър“ има право да качи в профила си минимум 1 снимка на свой проект.

Всеки участник в категория „Терапевтичен педикюр“ има право да качи в профила си колаж ПРЕДИ и СЛЕД на минимум 1 своя работа.

Всеки участник в категория „Салон“ има право да качи в профила си минимум 5 снимки на салона си, в съответната категория.

Всеки участник има правото да използва предпочитаните от него продукти и материали за създаване на моделите си, съобразявайки се с изискванията за допустими материали в отделните категории.

Всеки участник има правото и задължението да участва в конкурса индивидуално, като представя само и единствено своите модели и декорации. Изключение може да се направи за категории „Салон“ и „АРТ кадър“ предвид естеството им, предполагащо сътрудничество.

Всеки участник е длъжен да участва в конкурса със снимки, които лично е заснел и които не са били обект на допълнителна обработка с фотообработващи програми, с помощта на които да се прикриват и/или заличават недостатъци в работата, да се подсилват цветове, да се поставят лога и/или други декоративни елементи. Изключение може да се направи само за категория „Терапевтичен педикюр“, където участието изисква създаване на колаж ПРЕДИ и СЛЕД, но не и намеса на фотообработка по представения порблем, състояние на кожата и ноктите.

Всеки участник в конкурса има право регулярно да добавя към собствената си галерия нови снимки на свои модели, за да привлича по-широк кръг от почитатели, които да гласуват за него.

Задължение на всеки участник в конкурса е да спазва добрата етика и описаните в настоящия регламент правила.

Организаторът на конкурса има правото да не одобри регистрация за участие в конкурса, която не отговаря на изискванията.

Организаторът има правото да не одобри и да не публикува снимка/снимки, чието съдържание не отговаря на изискванията.

В случаи на установени злоупотреби, организаторът на конкурса има право да дисквалифицира участник/участници, извършили нарушения.

В случаи на неодобрение на регистрация, неодобрение и отказ от публикуване на снимка, както и при дисквалифициране на участник/участници, организаторът е длъжен да информира съответните лица с писмо или разговор  на посочения от тях имейл адрес или телефонен номер и да обоснове своите действия.

Организаторът на конкурса е длъжен да спазва описаните етапи и срокове за провеждане на конкурса.

Задължение на организатора на конкурса е да осигури всички необходими условия за предотвратяване на манипулации във вота за участниците в конкурса.
Задължение на организатора е да осигури техническата стабилност на платформата и да изпрати на всеки участник необходимия му за снимките уникален идентификационен код за конкурса.

„Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на организатор, се задължава да осигури и предостави обявените в регламента награди, отговарящи на описаните им по-горе характеристики.

Организаторът има право да провежда игри с гласувалите потребители всяка седмица (в периода 1 - 25 август 2023) и да предоставя наградите, уточнени в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2023“.

С участието си в конкурса участникът декларира и гарантира, че материалите, предоставени за участие в конкурса, са негови проекти, създадени единствено от него, че те не нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, право на собственост, претенции или права на участие във връзка с материалите за участие в конкурса. Организаторът не носи отговорност при предявяване на претенции от трети лица за използваните от участника материали в конкурса.

Всеки участник носи пълна отговорност и се задължава да обезщети организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в конкурса в нарушение на действащото законодателство и настоящите правила.

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, организаторът уведомява участниците, че:
- организаторът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;
- предоставените от тях лични данни се използват от организатора за целите на: провеждането на този конкурс и реализация на законните права и интереси във връзка с него;
- при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството „обработващ лични данни“ по смисъла на §1, т.З от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните;
- предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер;
- всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

С участието си в този конкурс регистрираните участници дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани за нуждите на конкурса и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

За възникнали въпроси, свързани с участието в конкурса:
Стар Нейлз - България
emily@starnails.bg
телeфон 0885967200 (всеки работен ден от 09:00 h до 17:30 h)
Организаторът си запазва правото да променя или допълва Регламента за участие в конкурса, както и да преустанови провеждането му по всяко време.

Мисия

„Годишни награди EMILY“ е сбъдната мечта! Конкурс, който показва най-добро от най-добрите професионалисти маникюристи и педикюристи. Форматът е реализиран в онлайн платформа, в която участниците създават доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната си дейност и привличане на нови клиенти.

В тази платформа всеки маникюрист и педикюрист може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика.