Годишни награди EMILY 2021

Регламент за участие

/ Регламент за участие

Настоящите правила определят условията за провеждане на конкурс „Годишни награди EMILY 2021 година“ и уреждат отношенията между Организатора и участниците в конкурса.

1. Организатор на конкурса

Организатор на конкурса е „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Дамян Балабанов" 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител.

2. Цели на конкурса

Една от целите на конкурса е да предостави на професионалистите маникюристи и педикюристи, които ще участват в конкурса, онлайн платформа, в която всеки от тях да създаде доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната му дейност и привличане на нови клиенти. В тази платформа всеки участник ще може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика. Със своите снимки на реални и професионално направени модели, професионалистите ще се борят за симпатиите и вота на потребителите на социалната мрежа Facebook във всички категории с изключение на „Терапевтичен педикюр“. Крайната оценка в тези категории, а именно: „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“ ще бъде сформирана на база събрания вот от потребители на Facebook и оценка на жури. В категория „Арт кадър“ оценяването е изцяло на основа на събраните гласове от Facebook потребители, а при „Салон на годината“ оценката е резултат от проучване на живо и по телефона чрез краен клиент, оценка на онлайн и офлайн присъствието на салона и събрания вот от потребители на Facebook. Участието в категория „Терапевтичен педикюр“ ще бъде оценявано изцяло от жури.

Също така, се предоставя на участниците в конкурса онлайн платформа, в която с положителен вот потребителите на Facebook и членовете на журитата да определят общо 15 професионалисти от цялата страна и три салона за красота, които да бъдат наградени за 2021 година. Подреждането в класацията ще бъде от първо място за участника (салона), получил най-висок сборен резултат, в низходящ ред към участниците с по-нисък резултат на второ и трето място за всички 6 категории. По време на конкурса събраният вот от потребители на социалната мрежа Facebook до момента ще бъде видим единствено за самия участник и няма да бъде видим за широката аудитория.

Чрез организиране на регулярни игри с награди, Организаторът ще поддържа интереса и активността на потребителите на социалната мрежа Facebook при гласуването им за един или повече от един професионалисти. Подробно описание има в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2021“.

3. Награди

Наградата за участника, отличен с първо място за съответната категория, е ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 800 лв. за продукти с марка SNB Professional и почетна грамота от „Стар Нейлз - България“.

Наградата за участника, отличен на второ място за съответната категория, е почетна грамота от „Стар Нейлз - България“ и подарък-комплимент от Организатора.

Наградата за участника, отличен на трето място в съответната категория, е почетна грамота от „Стар Нейлз - България“ и подарък-комплимент от Организатора.

4. Период и етапи на конкурса

Първи етап - онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за създаване на профили от професионалистите от 15 април 2021 година до 30 юни 2021 година.

Втори етап - от 1 май 2021 до 31 юли 2021 (включително) платформата на конкурса ще бъде отворена за добавяне на снимки от професионалистите във всички категории. Няма да се допускат нови регистрации за участие

Трети етапот 1 август 2021 година до 31 август 2021 година онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за гласуване от потребители във Facebook и оценяване от журитата.

Конкурсът приключва в 23:59 часа на 31 август 2021.

На 17 септември 2021 година в гр. Пловдив на тържествена церемония ще бъде публично обявено финалното класиране на първите трима участници във всяка от категориите.

Всички участници в конкурса са поканени. Входът на Церемонията по връчване на Годишни награди EMILY 2021 е платен. Първите петима във всяка категория и съдиите получават покана за събитието.

Организаторът не поема разходи за транспорт и настаняване на жури и участници. Можете да се обърнете към Организатора за съдействие за контакт с препоръчан хотел.

 

5. Процедура за участие

За участие в конкурса се заплаща еднократно такса от 50 лева с ДДС. Таксата може да бъде заплатена чрез банков превод или с кредитна/дебитна карта. Пълният размер на сумата, събрана от такси за участие, ще бъде предоставена на Български фонд за жените в подкрепа на програмата им Шанс за невидимите супер-майки.

Заплащането на таксата за участие в конкурса може да бъде реализирано:

- чрез банков превод:

"Стар Нейлз - България", Банка Алианц – IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF;

- чрез Е-pay: Клиентски номер (КИН): 4720960622;

- чрез Paypal – pay@starnails.bg;

- в каса на Изипей – чрез банкова сметка, IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF;

- в брой в офисите на Стар Нейлз - България в Пловдив и София;

- чрез дебитна/кредитна карта: Организаторът предоставя линк за плащане;

- чрез поръчка към Стар Нейлз - България.

В полето за задължено лице трябва да бъдат изписани трите имена на участника, а в поле "основание за плащане" се вписва "Такса за участие в EMILY 2021". В допълнителните бележки е препоръчително да се запише телефонния номер на участника.

В конкурса има право да участва всеки професионалист, който:

- е преминал успешно професионално обучение по маникюр, педикюр и/или ноктопластика и притежава документ, удостоверяващ професионалната му квалификация. Този документ може да бъде:

  • удостоверение за професионално обучение;
  • свидетелство за професионална квалификация;
  • фирмен сертификат.

- практикува професията Маникюрист/Педикюрист, спазвайки всички нормативни изисквания в Република България.

Участието в конкурса не е обвързано със закупуване на продукт.

Участието в конкурса става единствено и само след успешно попълнена и одобрена от администраторите регистрация за участие в конкурс „Годишни награди EMILY 2021 година“.

Регистрацията за участие в конкурса се попълва и подава изцяло онлайн.

При попълването на регистрационната форма задължително се използва кирилица и включва:

- попълване на име и фамилия на участника;

- попълване на телефон за връзка и имейл адрес на участника;

- попълване на координати (точен адрес, телефон за записване на часове, сайт или страница във facebook) на салона, в който участникът практикува;

- попълване на анкета;

- прикачване в платформата на снимка на документа, удостоверяващ професионалната му квалификация със заличени всички лични данни (ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, снимка и т.н.) с изключение на ясно видим номер на документа, издателя на същия и имената на притежателя му. В случай на незаличени лични данни, с изключение на номер на документа, издателя на същия и двете имена на притежателя му, Организаторът не носи отговорност за начина на използването им.

След успешно направената и одобрена от администраторите регистрация, всеки регистрирал се за участие в конкурса професионалист ще получи по електронен път на посочения в регистрацията имейл адрес визитна картичка с уникален идентификационен код от SNB Professional за целите на конкурса и своето име. Можете да получите повече информация как става това на посочените по-долу телефон за връзка и имейл адрес.

6. Изисквания

Задължително условие за всички категории е на снимките да присъства уникалния идентификационен код, предоставен от SNB Professional за целите на конкурса.

За участие в категория „Салон“ се създава отделна регистрация на името на салона, където участникът може да публикува поне 5 снимки на своя салон за красота. На поне една от снимките трябва да се вижда листчето с код.

За категории „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“: След получаване на уникалния идентификационен код участникът трябва да направи снимки на най-малко 3 (три) различни модела, направени лично от него и на които присъства листчето с код, и да публикува направените снимки в категорията, в която желае да вземе участие в платформата на конкурса.

За категории „Арт кадър“ и „Терапевтичен педикюр“ участникът може да участва поне с 1 своя работа, направена лично от него и с която желае да вземе участие в платформата на конкурса.

Кадрите, добавяни в платформата, трябва да бъдат под формата на колаж от снимки преди и след за категория „Терапевтичен педикюр“. На снимката „след“ трябва да присъства листчето с код. ВАЖНО: За категория „Терапевтичен педикюр“ освен изискването на снимки преди и след процедурата, задължително трябва да е снимано и ходилото преди и след процедурата.

Участникът може да изпрати кратко видео на имейл адреса на конкурса emily@starnails.bg (в рамките на 30 секунди), в което се вижда творческият процес по създаване на конкурсната работа. Видеото ще бъде публикувано във Facebook страницата на конкурса.

На участника е позволено и се препоръчва да споделя и популяризира своите снимки, с които участва в която и да е категория на конкурса.

Преди публикуване всяка снимка преминава през одобрение от администратор.

Всяка снимка, която участниците качват в съответната категория, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да не съдържа нецензурно и обидно съдържание;

- да не съдържа заснети удължители/мостри, част от каталога с декорации на участника;

- на снимката ясно да се вижда представеният модел и неговият дизайн;

- на снимката да присъства визитката с уникалния идентификационен код от SNB Professional за конкурса и името на участника;

- на снимката да се вижда/т само ръка/ръце/крак/крака, без да се вижда лице или други части от човешкото тяло; изключение от това условие важи за категория „Арт кадър“

- на фона на снимката да няма марки и брандове, различни от SNB Professional, в това число подложки, електрически уреди, инструменти, професионални и непрофесионални козметични продукти;

- допуска се като част от фона на снимката да се вижда лого на салона или името на професионалиста - участник.

7. Права и задължения на участниците в конкурса

Всеки участник има правото да се откаже от участие в конкурса, като може да направи това с изпращане на уведомителен имейл на emily@starnails.bg . С това той губи събрания до момента вот (потребителски гласове) и декларира съгласието си профилът му в платформата на конкурса да бъде заличен.

Всеки участник има правото да популяризира участието си в конкурса лично, с цел привличане на положителен вот с помощта на каквито и колкото канали пожелае.

Всички участници в категория „Салон“ с подаване на заявка за регистрация се съгласяват да участват в проучване по телефона и на живо чрез таен клиент, което ще участва в сформирането на крайния им резултат заедно със събрания вот от потребителите.

Всеки участник в категории „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“ има право да качи в профила си минимум 3 снимки на свои авторски модели, с които участва в съответната категория, за да спечели вота и симпатиите на потребителите във Facebook и на чиято база ще бъде оценен от журито.

Всеки участник в категория „Арт кадър“ има право да качи в профила си 1 своя работа в поне 2 снимки от различен ъгъл, с които участва в съответната категория, за да спечели вота и симпатиите на потребителите във Facebook и на чиято база ще бъде оценен от журито.

Всеки участник в категория „Терапевтичен педикюр“ има право да качи в профила си 1 своя работа в 3 снимки от различен ъгъл, с които участва в съответната категория, за да покрие критериите на журито.

Всеки участник има правото да използва за създаване на моделите и дизайна на маникюра колкото и каквито материали предпочита, с изключение на водни лепенки и шаблони за рисуване.

Всеки участник има правото и задължението да участва в конкурса индивидуално, като представя само и единствено своите модели и декорации. Изключение е налице за категории „Салон“ и „Арт кадър“ предвид естеството им.

Всеки участник в конкурса трябва регулярно да добавя към собствената си галерия нови снимки на свои модели, за да привлича по-широк кръг от почитатели, които да гласуват за него.

Задължение на всеки участник в конкурса е да спазва добрата етика и описаните в настоящия регламент правила.

8. Права и задължения на Организатора на конкурса

Организаторът на конкурса има правото да не одобри регистрация за участие в конкурса, която не отговаря на изискванията.

Организаторът има правото да не одобри и да не публикува снимка/снимки, чието съдържание не отговаря на изискванията.

В случаи на установени злоупотреби, Организаторът на конкурса има право да дисквалифицира участник/участници, извършили нарушения.

В случаи на неодобрение на регистрация, неодобрение и отказ от публикуване на снимка, както и при дисквалифициране на участник/участници, Организаторът е длъжен да информира съответните лица с писмо на посочения от тях имейл адрес и да обоснове своите действия.

Организаторът на конкурса е длъжен да спазва описаните етапи и срокове за провеждане на конкурса.

Задължение на Организатора на конкурса е да осигури всички необходими условия за предотвратяване на манипулации във вота за участниците в конкурса.

Задължение на Организатора е да осигури техническата стабилност на платформата и да изпрати на всеки участник необходимия му за снимките уникален идентификационен код за конкурса.

„Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на Организатор, се задължава да осигури и предостави обявените в регламента награди, отговарящи на описаните им по-горе характеристики.

Организаторът е длъжен да провежда игри с гласувалите потребители през всеки две седмици (в периода 1 юли 2021 - 31 август 2021) и да предоставя наградите, уточнени в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2021“.

9. Авторски права

С участието си в конкурса участникът декларира и гарантира, че материалите, предоставени за участие в конкурса, са негови произведения, създадени единствено от него, че те не нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, право на собственост, претенции или права на участие във връзка с материалите за участие в конкурса. Организаторът не носи отговорност при предявяване на претенции от трети лица за използваните от участника материали в конкурса.

Всеки участник носи пълна отговорност и се задължава да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в конкурса в нарушение на действащото законодателство и настоящите правила.

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Организаторът уведомява участниците, че:

Организаторът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;

предоставените от тях лични данни се използват от Организатора за целите на: провеждането на този конкурс и реализация на законните права и интереси във връзка с него;

при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството „обработващ лични данни“ по смисъла на §1, т.З от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните;

предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер;

всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

С участието си в този конкурс регистрираните участници дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани за нуждите на конкурса и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

За възникнали въпроси, свързани с участието в конкурса:

Стар Нейлз - България
emily@starnails.bg
телeфон 0878 880 239 (всеки работен ден от 09:00 h до 18:00 h)

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Регламента за участие в конкурса, както и да преустанови провеждането му по всяко време.

Последната редакция по Регламента е направена на 8 април 2021 г.

 

Мисия

„Годишни награди EMILY“ е сбъдната мечта! Конкурс, който показва най-добро от най-добрите професионалисти маникюристи и педикюристи. Форматът е реализиран в онлайн платформа, в която участниците създават доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната си дейност и привличане на нови клиенти.

В тази платформа всеки маникюрист и педикюрист може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика.