Годишни награди EMILY 2021

За конкурса

/ За конкурса

Целта на конкурса e да предостави на професионалистите маникюристи и педикюристи, които ще участват в конкурса, онлайн платформа, в която всеки от тях да създаде доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната му дейност и привличане на нови клиенти. В тази платформа всеки участник ще може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика. Със своите снимки на реални и професионално направени модели, професионалистите ще се борят за симпатиите и вота на потребителите на социалната мрежа Facebook във всички категории с изключение на „Терапевтичен педикюр“. Крайната оценка в тези категории, а именно: „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“,ще бъде сформирана на база събрания вот от потребители на Facebook и оценка на жури. В категория „Арт кадър“ оценяването е изцяло на база събраните гласове от Facebook потребители, а при категория „Салон на годината“ оценката е резултат от проучване на живо и по телефона чрез краен клиент, оценка на онлайн присъствието на салона и събрания вот от потребители на Facebook. Участието в категория „Терапевтичен педикюр“ ще бъде оценявано изцяло от жури.

Да предостави на участниците в конкурса онлайн платформа, в която с положителен вот потребителите на Facebook и членовете на журитата да определят общо 15 професионалисти от цялата страна и три салона за красота, които да бъдат наградени за 2021 година. Подреждането в класацията ще бъде от първо място за участника (салона), получил най-висок сборен резултат, в низходящ ред към участниците с по-нисък резултат на второ и трето място за всички 6 категории. По време на конкурса събраният вот от потребители на социалната мрежа Facebook до момента ще бъде видим единствено за самия участник и няма да бъде видим за широката аудитория.

Чрез организиране на регулярни игри с награди, организаторите да поддържат интереса и активността на потребителите на социалната мрежа Facebook при гласуването им за един или повече от един професионалисти. Подробно описание има в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2021“.

Мисия

„Годишни награди EMILY“ е сбъдната мечта! Конкурс, който показва най-добро от най-добрите професионалисти маникюристи и педикюристи. Форматът е реализиран в онлайн платформа, в която участниците създават доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната си дейност и привличане на нови клиенти.

В тази платформа всеки маникюрист и педикюрист може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр и педикюр, които лично е направил в професионалната си практика.